CarTracker for Digital Tachograph – Popis programu

Program CarTracker Digital je lokální softwarové řešení pro správu dat z karet řidičů a z digitálního tachografu. Pro jeho výkonnost a snadnou obsluhu je tento program jedinečným řešením pro řidiče a zaměstnance dopravních firem.

Program CarTracker Digital je schopen splnit všechny požadavky kladené na zaměstnavatele.

Nejnovější verze je pokračovatelem dosavadní úspěšné série programů od TDCS spol. s r.o., který začal verzí TACHOGRAPH Driver Card software 1.4, pokračoval verzí 2.0.1 s názvem Driver Card Software a končil nejúspěšnější verzí TDCS 3.

S ohledem na nástup operačního systému Windows 10, jsme přepracovali dosavadní software tak, aby mohl být bezproblémově nasazení na tento OS. Kromě toho při koncipování nového programu CarTracker Digital jsme vytvořili funkční a cenové alternativy, aby vyhovovaly malým i velkým dopravním firmám.

Velká firma – CarTracker Comapny Edition

CarTracker Company Edition – je tzv. plná verze určená pro jakoukoli dopravní firmu, hlavně takovou která jezdí často do zemí mimo Česka, nebo má dislokované střediska, které potřebuje odděleně sledovat, nebo potřebuje lokální data sychronizovať se vzdáleným serverem.

Je určena pro jakékoliv dopravní firmy, které vlastní vozidla s digitálním tachografem. Obsahuje více než 20 tiskových a kontrolních sestav. Řidiči a vozidla lze rozdělit do středisek. Při startu programu probíhá kontrola na blížící se plánované termíny, pokud takový existuje otevře se notifikační okno. Údaje se mohou současně ukládat do tří nezávislých úložných prostorů. Program obsahuje datovou synchronizíciu se vzdáleným úložištěm buď přes ethernetovou síť nebo přes FTP. Pro komunikaci s kontrolními orgány má zabudovaný export originálních souborů, kde se dá navolit rozsah kontrolovaných řidičů / vozidel a datumových rozsahů. Spolupracuje se všemi datovými klíči, například: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lisle design.

Plně funkční s 2. generací smart tachografů. Nemá omezení počtu řidičů a vozidel.

Platnost licence je neomezená, neplatí se roční poplatky

Obsahuje tiskové sestavy:

Potvrzení činností Přehled denních aktivit, Týdenní časy, Měsíční pracovní časy, Měsíční přehled změn, Noční práce, Přestupky, Přehled Trajekt-Vlak, Přehled aktivit Out of Scope, Přehled karty, Jízdy, Víkendová práce, Překročení rychlostí, Jízda bez karty řidiče, Události a chyby tachografu, KatalogMobilu aktivit Out of Scope, Denní kontrolní lístek, Seznam pracovníků, Základní údaje řidičů, seznam vozidel, Základní údaje vozidel, seznam naredenín řidičů, seznam řidičských průkazů.

Střední firma – CarTracker Digital Extend Edition

CarTracker Digital Extend Edition – je verze pro menší dopravní firmy, obsahuje pouze základní kontrolní tiskové sestavy a tisk potvrzení o činnosti. Je odvozena od nejlevnější 8 řidičovy verze, ale na rozdíl od ní nemá omezení počtu řidičů ani vozidel.

Je určena pro menší dopravní firmy, obsahuje 5 základních kontrolních sestav a plus tisk potvrzení o činnosti. Může být použita i pro velkou firmu, která má vzdáleny střediska, k nasazení na těchto střediscích. Stažená data se odesílají do centra, kde je nainstalován CarTracker Comapny Edition.

Řidiči a vozidla nelze rozdělit do středisek. Při startu programu probíhá kontrola na blížící se plánované termíny, pokud takový existuje otevře se notifikační okno. Údaje se mohou současně ukládat do tří nezávislých úložných prostorů, program na rozdíl od edice Company neobsahuje manuální datovou synchronizíciu se vzdáleným úložištěm. Pro komunikaci s kontrolními orgány, nebo za účelem odeslání originálních souborů do centra obsahuje jednoduchý export. Spolupracuje se všemi datovými klíči: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lisle design.

Plně funkční s 2. generací smart tachografů. Nemá omezení počtu řidičů a vozidel.

Platnost licence je neomezená, neplatí se roční poplatky

Obsahuje tiskové sestavy:

Potvrzení činností, Noční práce, Víkendová práce, Přestupky, Jízda bez karty řidiče, Události a chyby tachografu.

Malá firma – CarTracker 8 Driver Edition

CarTracker 8 Driver Edition – nejlevnější a nejjednodušší verze pro firmy s maximálně 8 vodiči.

Je určena pro nejmenší dopravní firmy, které mají maximálně 8 vodičů (počet vozidel je neomezený). Obsahuje 5 základních kontrolních tiskových sestav. Řidiči a vozidla nelze rozdělit do středisek. Při startu programu se provádějí kontroly na blížící se plánované termíny stažení karet řidičů a vozidel. Údaje se ukládají pouze do jedné složky, bezpečnostní kopii třeba dělat ručně. Spolupracuje se všemi datovými klíči: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lise design. !! Může být použita i pro velkou firmu, která má vzdáleny střediska, na nasedám na těchto střediscích. Stažená data se odesílají do centra, kde je nainstalován CarTracker Comapny Edition. !!

Plně funkční s 2. generací smart tachografů.

Má omezení počtu 8 řidičů. Platnost licence je neomezená, neplatí se roční poplatky.

Obsahuje tiskové sestavy:

Potvrzení činností, Noční práce, Víkendová práce, Přestupky, Jízda bez karty řidiče, Události a chyby tachografu.